คุณสมเกียรติ์ อนุราษฎร์

บริษัท สแปน มารีน จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มประมงนอกน่านน้ำที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำโดย คุณสมเกียรติ์ อนุราษฎร์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ หอการค้าไทย และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความชำนาญในธุรกิจประมง มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป้นอย่างดีในวงการประมงและอาหารทะเล

นอกจากนี้ยังมีทีมบุคลากรที่มีความสามารถ อีกทั้งมีความชำนาญในการทำงาน ซึ่งทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา

หน้าแรก | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | สินค้าประเภท : ปลา / กุ้ง / หอย / หมึก / ปู / สินค้าแปรรูป | เทคโนโลยีห้องเย็น | เมนูทำเองที่บ้าน | กิจกรรม | สมัครสมาชิก | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา

We'd love to hear from you! 
All site contents copyright  © 1999-2014 Span Marine Co., Ltd.
เลขที่บัตรผู้เสียภาษี 0105540076442