ร่วมกับลูกค้าของเรา

Sodexo ประสานงานกับชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดกิจกรรม 1 วันเต็มในการแบ่งปันความรู้ กิจกรรมทางด้านอาหารและกิจกรรมอื่นๆ ในปี 2554

 

Sodexo ทำงานร่วมกับพนักงานของบริษัทเอง, ลูกค้า, สแปน มารีน และบริษัทคู่ค้าอื่น รวมถึงชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านความหิวโหย และร่วมแก้ไขปัญหาจากสาเหตุของความหิวโหย ในวันนั้นประกอบด้วยกิจกรรม 4 ส่วน คือ

 

1. อาสาสมัคร : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มของโซเด็กโซ่ ในกิจกรรมวันนั้นเพื่อช่วยกันบรรเทาความหิวโหย และริเริ่มโครงการต่อต้านความหิวในชุมชนของตนเอง

 

2. การแบ่งปันความรู้จากโซเด็กโซ่ : ทางด้านคุณค่าโภชนาการ ความรู้ทางด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และรวมถึงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ว่างงานและขาดแคลนที่พักอาศัย

 

3. บริจาคอาหาร : บริจาคทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความหิวโหยแก่ชุมชน

 

4. บริจาคทรัพย์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโปรแกรมในการต่อสู้กับความหิวโหย และภาวะทุพโภชนาการ

หน้าแรก | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | สินค้าประเภท : ปลา / กุ้ง / หอย / หมึก / ปู / สินค้าแปรรูป | เทคโนโลยีห้องเย็น | เมนูทำเองที่บ้าน | กิจกรรม | สมัครสมาชิก | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา

We'd love to hear from you! 
All site contents copyright  © 1999-2014 Span Marine Co., Ltd.
เลขที่บัตรผู้เสียภาษี 0105540076442