บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปราศจากสารพิษ ในระดับราคาที่คุ้มค่า ควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอจากพนักงานขาย การจัดส่งที่รวดเร็วทันใจ ทันเวลา พร้อมด้วยการรับประกันสินค้าทุกรายการ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ... สมกับเป็น

 

"ผู้จำหน่ายอาหารทะเลที่คุณไว้วางใจ"

หน้าแรก | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | สินค้าประเภท : ปลา / กุ้ง / หอย / หมึก / ปู / สินค้าแปรรูป | เทคโนโลยีห้องเย็น | เมนูทำเองที่บ้าน | กิจกรรม | สมัครสมาชิก | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา

We'd love to hear from you! 
All site contents copyright  © 1999-2014 Span Marine Co., Ltd.
เลขที่บัตรผู้เสียภาษี 0105540076442