ด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์ด้านการประมง และอาหารทะเลแช่แข็ง จึงได้ขยายตลาดอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศเมื่อปี 2540 เพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บริการลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสินค้าของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับด้วยดีจากลูกค้าชั้นนำหลากหลายกลุ่ม เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล สายการบิน ศูนย์ประชุม และโรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น

บริษัทฯ มีอาหารทะเลแช่แข็งคุณภาพดีเยี่ยมหลากหลายชนิด พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการอันหลากหลายตลอดเวลา เรามีห้องเย็นขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน ISO9001 สามารถเก็บรักษาความเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า -25 องศาเซลเซียสตามมตรฐานสากลในการเก็บวัตถุดิบและสินค้าแปรรูปต่างๆ

 

หน้าแรก | ความเป็นมา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | สินค้าประเภท : ปลา / กุ้ง / หอย / หมึก / ปู / สินค้าแปรรูป | เทคโนโลยีห้องเย็น | เมนูทำเองที่บ้าน | กิจกรรม | สมัครสมาชิก | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา

We'd love to hear from you! 
All site contents copyright  © 1999-2014 Span Marine Co., Ltd.
เลขที่บัตรผู้เสียภาษี 0105540076442